Vezetői pályázat: Igazgató

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

 

Vezetői pályázat: Igazgató

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A szervezet címe: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A kapcsolattartó neve: Toldi Balázs polgármester
A kapcsolattartó telefonszáma: 06-66/386-122
A kapcsolattartó e-mail címe: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Igazgató
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: A közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, városi rendezvények) szervezése mellett az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok szabályosságnak megfelelő, színvonalas ellátása. A fenntartó által hozott döntések végrehajtása, folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatási és beszámolási kötelezettség.

Az intézmény működésének biztosítása a költségvetési keretek betartásával, munkáltatói jogok gyakorlása. Összekötő szerep ellátása a helyi közművelődési és turisztikai feladatokat ellátó, valamint szakmai intézményekkel, szervezetekkel.

3. A kinevezés ideje
A munkaviszony időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre; 2022. március 1. napjától 2027. február 28. napjáig szól.
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2022-03-01
Meddig: 2027-02-28
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?:

4. A munkevégzés helye
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. utca 9.

5. Illetmény
Illetmény: Az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása a Munkáltató és a Pályázó közötti szabad megállapodás tárgya.

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: – felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
– végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
– kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
– a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. (Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.)
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
– büntetlen előélet
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– 3 hónap próbaidő
Előnyök a pályázat elbírálása során: – határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
– jó kommunikációs képesség,
– jó kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség.

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: – részletes szakmai önéletrajz
– az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást,

8. A pályázat benyújtása
Határidő: 2022-01-31
Mód: Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Igazgató.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
Határideje: 2022-02-24
Módja: Polgármester által felkért szakértői bizottság meghallgatását követően Gyomaendrőd Önkormányzatának Képviselő Testülete dönt.

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2021-11-09
Elérési helye: http://www.gyomaendrod.hu/

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok