Vezetői pályázat: Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

 

Vezetői pályázat: Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Polgárdi Város Önkormányzata
A szervezet címe: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.
A kapcsolattartó neve: Mészáros-Nagy Anett
A kapcsolattartó telefonszáma: 06 (22) 576 230
A kapcsolattartó e-mail címe: szemelyugy@polgardi.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az igazgató feladata a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár irányítása, hatékony, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Polgárdi Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés.

3. A kinevezés ideje
A munkaviszony időtartama: A munkaviszony határozott időre: 5 évre: 2022. július 1. napjától – 2027. június 30. napjáig szól.
Az igazgató vezető állású munkavállaló.
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2022-07-01
Meddig: 2027-06-30
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?: Nem

4. A munkevégzés helye
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8154 Polgárdi, Kossuth utca 76.

5. Illetmény
Illetmény: A munkabér havi összege a munkáltató és a munkavállaló megegyezésén alapul, a munkáltató évente történő meghatározással cafetéria juttatást biztosít.

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: − a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 4. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv ismeret, a végzettségnek megfelelő legalább 5 éves szakmai gyakorlat, avagy a 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, valamint a végzettségnek, szakképzettségnek, szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
− a 4. § (1) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában az igazgatói munkakör betöltése kezdeti időpontját követő 2 éven belül a képzés elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás.
− Cselekvőképes magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.
− Büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: − szakmai önéletrajz,
− az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési program, 3 példányban papír alapon és egy példányban CD lemezen PDF formátumban,
− iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
− az EMMI rendelet 4. §-ában meghatározott képzési kötelezettség teljesítésének igazolása vagy nyilatkozat a képzés munkaszerződés kezdő időpontjától számított két éven belül vállalására,
− idegen nyelv ismeretének igazolása,
− 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
− szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
− nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
− nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
− amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

8. A pályázat benyújtása
Határidő: 2022-03-31
Mód: − Postai úton, a pályázatnak Polgárdi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni: Batthyány Gyula MHK igazgató.
− Személyesen: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Titkárságán, Fejér megye, 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
Határideje: 2022-05-31
Módja: A pályázókat az EMMI rendelet 6. §-ában foglaltak szerinti tagokból álló Bizottság hallgatja meg. A pályázókat Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bizottság írásbeli véleménye ismeretében bírálja el.

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2021-12-21
Elérési helye: Polgárdi Város Önkormányzata honlapja – 2021. december 20.
Polgárdi Polgármesteri Hivatal (8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.) – 2021. december 20.

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok