Vezetői pályázat: Munkácsy Mihály Művelődési Ház intézményvezető (igazgató)

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

1. A pályázatot kiíró adatai

A szervezet neve: Törökbálint Város Önkormányzata
A szervezet címe: 2045 Törökbálint Munkácsy Mihály u. 79
A kapcsolattartó neve: Tóthné dr. Kerekes Zsuzsanna
A kapcsolattartó telefonszáma: 06/23-335-021/244
A kapcsolattartó e-mail címe: kerekes.zsuzsa@torokbalint.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok

A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Munkácsy Mihály Művelődési Ház intézményvezető (igazgató)
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Az intézményvezető ellátja a Munkácsy Mihály Művelődési Ház, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv szakszerű és jogszerű vezetését, gyakorolja mindazon jogosítványokat, és teljesíti mindazon kötelezettségeket, melyeket jogszabály a költségvetési szerv vezetője számára előír. Ellátja az intézményvezetői feladatokat, gondoskodik az intézmény szakmai feladatainak ellátásáról, szervezi és ellenőrzi azok végrehajtását. Elkészíti az intézmény éves költségvetését és gondoskodik az előirányzatok gazdaságos, ésszerű és jogszerű felhasználásáról. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat. Ellátja a költségvetési szerv gazdálkodásával összefüggő kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási feladatokat.

3. A kinevezés ideje

A munkaviszony időtartama: A munkaviszony határozott időre szól, 2022. június 01. napjától 2027. május 31. napjáig. A munkaviszony létesítése 3 hónap próbaidő kikötésével történik
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2022-06-01
Meddig: 2027-05-31
Munkaidő: Teljes munkaidős
4. A munkavégzés helye

A munkavégzés helye: 2045 Törökbálint Munkácsy Mihály u. 83

5. Illetmény

Illetmény: A munkabér megállapítása az Mt. vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a felek megegyezése alapján történik.

6. Feltételek, előnyök

A pályázat feltételei: – büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás;
– felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;
– végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat;
– kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végezése;
– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai

A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: – fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz;
– az intézményre vonatkozó részletes szakmai és vezetési program;
– iskolai végzettséget/képesítés igazoló bizonyítványok másolatai,
– legalább ötéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai;
– a kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység hitelt érdemlő igazolása,
– az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat másolata vagy ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyamot a munkakör betöltésétől számított 2 éven belül elvégzi,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy büntetlen előéletű és nem áll a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
– fizetési igény megjelölése (bruttó összegben);
– nyilatkozat arról, hogy
o nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,
o Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,
o a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez- hozzájárul,
o a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyag teljes tartalmát megismerhetik
o sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását;
o a pályázó zárt ülésen kéri-e a pályázat megtárgyalását.

8. A pályázat benyújtása

Határidő: 2022-02-28
Mód: Elektronikus úton, a pályázatnak a kerekes.zsuzsa@torokbalint.hu e-mail címre történő megküldésével. Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: „Munkácsy Mihály Művelődési Ház Intézményvezető”.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje

Határideje: 2022-04-30
Módja: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.
A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt a pályázatokról.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

10. A pályázat publikálásának időpontja

A pályázat publikálásának időpontja: 2022-01-15
Elérési helye: www.torokbalint.hu 2022. január 15.
www.mmmh.hu 2022. január 15.

 

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok