Vezetői pályázat: Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár (integrált kulturális intézmény) Igazgatói munkakör

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

 

Vezetői pályázat: Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár (integrált kulturális intézmény) Igazgatói munkakör

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A szervezet címe: 3752 Szendrő, Hősök tere 1.
A kapcsolattartó neve: Giákné Szarvas Andrea
A kapcsolattartó telefonszáma: +3648560506
A kapcsolattartó e-mail címe: giakne.titkarsag@szendro.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár (integrált kulturális intézmény) Igazgatói munkakör
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az integrált kulturális intézmény vezetője a vonatkozó jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben a nyilvános könyvtárra vonatkozó jogszabályban, az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény alapfeladatainak ellátásának koordinálásáért, költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes működtetéséért, a szakmai feladatellátásért.
Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének.
Az intézményvezető feladata a városban lévő turisztikai létesítmények üzemeltetésének, a turisztikai feladatoknak az intézményi feladatokba való integrálásának kidolgozása.

3. A kinevezés ideje
A munkaviszony időtartama: A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállaló, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.
A munkaviszony időtartama megegyezik
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2022-07-01
Meddig: 2027-06-30
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?: Igen

4. A munkavégzés helye
A munkavégzés helye: Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár
3752 Szendrő, Fő u. 18.

5. Illetmény
Illetmény: A munkabér megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a felek közötti megegyezés szerint történik.

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár integrált kulturális intézmény, az intézményvezetőnek az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán meghatározott feltételeknek kell megfelelnie. (39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet)

• Intézménytípusok és azok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelmények:

– Települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot meg nem haladótelepülés esetében:
elvárt végzettség: szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlat,
elvárt tudományos tevékenység: nincs.

– Közművelődési intézmény esetében:
elvárt végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
elvárt idegennyelv-ismeret: nincs,
elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
elvárt tudományos tevékenység: nincs

• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
• magyar állampolgárság,
• büntetlen
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: • részletes szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program ( helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel),
• iskolai végzettség igazolása (iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata),
• a feltételként előírt, szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata,
• igazolás az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi., vagy arról szóló igazolást bemutatja, vagy a mentesülésről -jogász vagy közgazdász szakképzettségről szóló igazolást bemutatta.
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
• nyilatkozat a bérigényről,
• hozzájárulás a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
• hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik,
• nyilatkozat az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
. hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a pályázó megbízása esetén teljesíti,
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják

8. A pályázat benyújtása
Határidő: 2022-05-31
Mód: • Postai úton, a pályázatnak a Szendrő Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3752 Szendrő, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Intézményvezető”
• Személyesen: Szaniszló János Polgármester részére, 3752 Szendrő, Hősök tere 1.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
Határideje: 2022-06-30
Módja: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – 3 tagú bizottság hallgatja meg. A megbízásról a bizottsági véleményezést követően Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2022-05-12
Elérési helye: Szendrő Város Önkormányzat internetes portálja, www.szendro.hu, továbbá az intézmény facebook oldalán 2022. április 28.

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: fenntartási alkalmazott

  Munkalehetőség: fenntartási alkalmazott 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Munkácsy Mihály Művelődési Ház A szervezet címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u.

Munkalehetőség: ügyviteli alkalmazott

  Munkalehetőség: ügyviteli alkalmazott 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Munkácsy Mihály Művelődési Ház A szervezet címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u.