Vezetői pályázat: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői (igazgatói) munkakör

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

 

Vezetői pályázat: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői (igazgatói) munkakör

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Mezőcsát Város Önkormányzata
A szervezet címe: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
A kapcsolattartó neve: Siposné Horváth Anita
A kapcsolattartó telefonszáma: 06-20/371-20-85
A kapcsolattartó e-mail címe: phmcsat@mezocsat.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői (igazgatói) munkakör
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki felelős a jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak betartásáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Feladata a könyvtári, a közművelődési és a muzeális tevékenységek összefogása, tovább fejlesztése. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. A városi rendezvényekhez kapcsolódó rendezvényszervezési folyamatok teljes körű helyszíni koordinálása. Kapcsolattartás a helyi-, illetve környező kulturális és egyéb civil szervezetekkel és bevonásuk a helyi rendezvényekbe.

3. A kinevezés ideje
A munkaviszony időtartama: határozott időre, 2023. augusztus 25. – 2028. augusztus 24. napjáig szól.
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2023-08-25
Meddig: 2028-08-24
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?: Igen

4. A munkevégzés helye
A munkavégzés helye: Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár, 3450 Mezőcsát, Szent István utca 17-19.

5. Illetmény
Illetmény: Munka törvénykönyve szerint.

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: Elvárt végzettség:
– felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképzettség (közművelődési intézmény) vagy

– szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében)
Elvárt gyakorlat:
– végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett (közművelődési intézmény)
– végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett (települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében)

Egyéb elvárások:
– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a munkaszerződés megkötését követően,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet, valamint Mt. 44/A. §-ban szereplő kizáró ok nem áll fenn,
– cselekvőképesség
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai:
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program
– részletes szakmai önéletrajz
– végzettséget igazoló okiratok másolata
– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a képzést két éven belül elvégzi
– az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata (pl. kinevezési okirat vagy megbízási szerződés másolata)
– 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, mellyel a pályázó igazolja, hogy nem állnak fenn vele szemben a Mt. 44/A. §-ban foglalt kizáró okok
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt
-bérigény megjelölése
– a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
–nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
– nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását
– nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt. 211. §)

8. A pályázat benyújtása
Határidő: 2023-08-10
Mód: A pályázatokat lezárt borítékban, postai úton, írásban kell benyújtani Mezőcsát Város Önkormányzata, Siposné Horváth Anita polgármester részére (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.). Kérjük, a borítékon tüntessék fel: Mezőcsáti Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat.
A pályázatot elektronikus formában, e-mailen is kérjük mellékelni a phmcsat@mezocsat.hu címre.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
Határideje: 2023-08-24
Módja: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a vezetői jogviszony létesítéséről a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti soros ülésen dönt.

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2022-09-09
Elérési helye: Mezőcsát Város Önkormányzatának honlapja: www.mezocsat.hu, továbbá a Csáti Újságban.

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: közművelődési szakember

  Munkalehetőség: közművelődési szakember 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Kópháza Község Önkormányzat A szervezet címe: 9495 Kópháza, Fő u. 15. A

Munkalehetőség: közművelődési szakember

  Munkalehetőség: közművelődési szakember 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Rákócziújfalu Községi Önkormányzat A szervezet címe: 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26 A