Vezetői pályázat: Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézményvezetői (igazgatói) munkakör

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

Vezetői pályázat: Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézményvezetői (igazgatói) munkakör

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Mór Városi Önkormányzat
A szervezet címe: 8060 Mór, Szent István tér 6.
A kapcsolattartó neve: dr. Horváth Éva
A kapcsolattartó telefonszáma: 22/560-839
A kapcsolattartó e-mail címe: evizsu6@gmail.com

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézményvezetői (igazgatói) munkakör
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki felelős a jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak betartásáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Feladata a könyvtári, a közművelődési és a muzeális tevékenységek összefogása, tovább fejlesztése, ezen belül a német nemzetiségi kultúra ápolása. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

3. A kinevezés ideje
A munkaviszony időtartama: határozott időre, 2023. május 2. – 2028. május 1. napjáig szól.
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2023-05-02
Meddig: 2028-05-01
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?: Nem

4. A munkavégzés helye
A munkavégzés helye: Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely, 8060 Mór, Szent István tér 4.

5. Illetmény
Illetmény: Mt. szerint, megállapodás alapján, szükség esetén szakember bérlakás biztosítása a lehetőségek függvényében.

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: Az integrált kult. int. intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
Elvárt végzettség:
– felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés (közművelődési intézmény)
vagy
– szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében)
vagy
– szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség (közérdekű muzeális kiállítóhely)
Elvárt gyakorlat:
– végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett (közművelődési intézmény)
vagy
– végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett (települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében)
vagy
– végzettségének és szakképzettségének vagy az int. alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább egyéves szakmai gyakorlatot szerzett (közérdekű muzeális kiállítóhely)
Egyéb elvárások:
– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a munkaszerződés megkötését követően,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet, valamint az Mt. 44/A. §-ban szereplő kizáró ok ne álljon fenn,
– cselekvőképesség
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: – az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program
– részletes szakmai önéletrajz
– végzettséget igazoló okiratok másolata
– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a képzést két éven belül elvégzi
– az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata (pl. kinevezési okirat vagy megbízási szerződés másolata)
– 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, mellyel a pályázó igazolja, hogy nem állnak fenn vele szemben a Mt. 44/A. §-ban foglalt kizáró okok
– bérigény megjelölése
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt
– a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
– nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását
– nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt. 211. §)

8. A pályázat benyújtása
Határidő: 2023-02-20
Mód: A pályázatokat lezárt borítékban, postai úton, írásban kell benyújtani Mór Városi Önkormányzat, Fenyves Péter polgármester részére (8060 Mór, Szent István tér 6.). Kérjük, a borítékon tüntessék fel: Lamberg-kastély MKKMK igazgatói pályázat.
A pályázatot elektronikus formában, e-mailen is kérjük mellékelni a fenyves@mor.hu címre, azonban a beérkezés határideje szempontjából a pályázat postai beérkezésének időpontja irányadó.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
Határideje: 2023-03-29
Módja: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a vezetői jogviszony létesítéséről a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti soros ülésen dönt.

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2023-01-17
Elérési helye: • Mór város honlapja: www.mor.hu, továbbá
• Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely honlapja: www.lambergkastely.hu

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: Rendezvényszervező

  Munkalehetőség: Rendezvényszervező 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ A szervezet címe: Székesfehérvár, Fürdő sor 3. A

Munkalehetőség: PR-marketing ügyintéző

  Munkalehetőség: PR-marketing ügyintéző 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ A szervezet címe: Székesfehérvár, Fürdő sor 3.