Vezetői pályázat: Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

 

Vezetői pályázat: Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Polgárdi Város Önkormányzata
A szervezet címe: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.
A kapcsolattartó neve: Mészáros-Nagy Anett
A kapcsolattartó telefonszáma: 06/22-576-230
A kapcsolattartó e-mail címe: szemelyugy@polgardi.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az igazgató feladata a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár irányítása, hatékony, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Polgárdi Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés.

3. A kinevezés ideje
A munkaviszony időtartama: A munkaviszony határozott időre: 5 évre: 2024. január 01. napjától – 2028. december 31. napjáig szól. Az újonnan létesített munkaviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.
Az igazgató vezető állású munkavállaló.
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2024-01-01
Meddig: 2028-12-31
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?: Nem

4. A munkavégzés helye
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8154 Polgárdi, Kossuth utca 76.

5. Illetmény
Illetmény: A munkabér havi összege a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a munkáltató és a munkavállaló megegyezésén alapul, a munkáltató évente történő meghatározással cafetéria juttatást biztosít.

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: – a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 4. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv ismeret, a végzettségnek megfelelő legalább 5 éves szakmai gyakorlat, avagy a 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, valamint a végzettségnek, szakképzettségnek, szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– a 4. § (1) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában az igazgatói munkakör betöltése kezdeti időpontját követő 2 éven belül a képzés elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás.
– Cselekvőképes magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.
– Büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: – szakmai önéletrajz (fizetési igény megjelölésével bruttó összegben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési program,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
– az EMMI rendelet 4. §-ában meghatározott képzési kötelezettség teljesítésének igazolása vagy nyilatkozat a képzés munkaszerződés kezdő időpontjától számított két éven belül vállalására,
– idegen nyelv ismeretének igazolása,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
– szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
– nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
– nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,
– amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

8. A pályázat benyújtása
Határidő: 2023-10-31
Mód: – 1 példányban papír alapon, zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: Batthyány Gyula MHK igazgató.
– Postai úton Polgárdi Város Önkormányzata címére megküldve (8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.) VAGY személyesen: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.).
– Kérjük a pályázati dokumentációt elektronikus formában is rendelkezésre bocsátani külön adathordozón vagy az onkormanyzat@polgardi.hu email címre megküldve.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
Határideje: 2023-12-20
Módja: A pályázókat az EMMI rendelet 6. §-ában foglaltak szerinti tagokból álló Bizottság hallgatja meg. A pályázatokat Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bizottság írásbeli véleménye ismeretében bírálja el. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak, az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2023-06-08
Elérési helye: Polgárdi Város Önkormányzata honlapja – 2023. június 07.

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: közművelődési szakember

  Munkalehetőség: közművelődési szakember 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Kópháza Község Önkormányzat A szervezet címe: 9495 Kópháza, Fő u. 15. A

Munkalehetőség: közművelődési szakember

  Munkalehetőség: közművelődési szakember 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Rákócziújfalu Községi Önkormányzat A szervezet címe: 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26 A