Vezetői pályázat: Földi János Művelődési Központ és Könyvtár Intézményvezető (igazgató)

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

Vezetői pályázat: Földi János Művelődési Központ és Könyvtár Intézményvezető (igazgató)

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Hajdúhadház Város Önkormányzata
A szervezet címe: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám
A kapcsolattartó neve: Dr. Tóth Judit
A kapcsolattartó telefonszáma: 06/52-279-381
A kapcsolattartó e-mail címe: toth.judit@hajduhadhaz.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Földi János Művelődési Központ és Könyvtár Intézményvezető (igazgató)
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az igazgató feladata a Földi János Művelődési Központ és Könyvtár irányítása, hatékony, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés. A városi rendezvényekhez kapcsolódó rendezvényszervezési folyamatok teljes körű helyszíni koordinálása. Kapcsolattartás a helyi- illetve környező kulturális és egyéb civil szervezetekkel, bevonásuk a helyi rendezvényekbe.

3. A kinevezés ideje
A munkaviszony időtartama: A munkaviszony határozott időre: 5 évre: 2024. január 01. napjától – 2028. december 31. napjáig szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Az igazgató vezető állású munkavállaló.
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2024-01-01
Meddig: 2028-12-31
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?: Igen

4. A munkavégzés helye
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar vármegye, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 3.

5. Illetmény
Illetmény: A munkabér havi összege a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a munkáltató és a munkavállaló megegyezésén alapul.

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: – a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 4. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv ismeret, továbbá a végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, vagy
– a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, valamint a végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, továbbá kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
– a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában az igazgatói munkakör betöltésének kezdeti időpontját követő 2 éven belül a képzés elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás vagy a 4. § (2) bekezdése szerint a képzés elvégzésének kötelezettsége alóli mentesség igazolása.

– Cselekvőképes magyar állampolgár,
– Büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: – fényképes szakmai önéletrajz (fizetési igény megjelölésével bruttó összegben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
– az EMMI rendelet 4. §-ában meghatározott képzési kötelezettség teljesítésének igazolása vagy nyilatkozat a képzés munkaszerződés kezdő időpontjától számított két éven belül vállalására vagy a 4. § (2) bekezdése szerint a képzés elvégzésének kötelezettsége alóli mentesség igazolása,
– idegen nyelv ismeretének igazolása,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
– szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
-nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
– nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,
– nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

8. A pályázat benyújtása
Határidő: 2023-08-04
Mód: A pályázat benyújtásának a módja:
Postai úton, a pályázat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám) történő megküldésével vagy elektronikus úton a titkarsag@hajduhadhaz.hu e-mail címen keresztül.
Kérjük a borítékon vagy az emailben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/6721/2023., valamint a munkakör megnevezését: Földi János Művelődési Központ és Könyvtár Intézményvezető (igazgató)

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
Határideje: 2023-09-21
Módja: A pályázókat a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. §-ában foglaltak szerinti tagokból álló Bizottság hallgatja meg. A pályázatokat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bizottság írásbeli véleménye ismeretében bírálja el. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2023-06-30
Elérési helye: – www.kozmuvallas.hu internetes honlap
– Hajdúhadház Város Önkormányzata hirdetőtáblája
– www.hajduhadhaz.hu internetes honlap

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: közművelődési szakember

  Munkalehetőség: közművelődési szakember 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Kópháza Község Önkormányzat A szervezet címe: 9495 Kópháza, Fő u. 15. A

Munkalehetőség: közművelődési szakember

  Munkalehetőség: közművelődési szakember 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Rákócziújfalu Községi Önkormányzat A szervezet címe: 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26 A