Vezetői pályázat: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

1. A pályázatot kiíró adatai

A szervezet neve: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A szervezet címe: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A
A kapcsolattartó neve: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző
A kapcsolattartó telefonszáma: 06 70 459 3271
A kapcsolattartó e-mail címe: verosztane@kerekegyhaza.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok

A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása.

3. A kinevezés ideje

A munkaviszony időtartama: Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, 2023.10.01-től 2028.09.30. napjáig.
A foglalkoztatás jogviszonya határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló Mt. szerinti vezetői jogviszony. 3 hónap próbaidő kikötésével, közművelődési szakember alapmunkakörben a 112/2020. (X.28.) sz. Kth-ban szerint
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2023-10-01
Meddig: 2028-09-30
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?: Nem

4. A munkavégzés helye

A munkavégzés helye: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár,
6041 Kerekegyháza, Szent István tér 12.

5. Illetmény

Illetmény:

6. Feltételek, előnyök

A pályázat feltételei: a) 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: R) 1. sz. mellékeltének 9. pontja szerinti felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
ÉS/VAGY
a) könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és
b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint
c) KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

ÉS
bűntetlen előélet, magyar nyelv ismerete, vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
az R 4.§ (1) bekezdésében előírt képzettség, vagy határidőre történő elvégzésének vállalása.
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai

A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: • A pályázó szakmai önéletrajza.
• Az intézményre vonatkozó szakmai vezetési program, amely jó, ha tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is.
• Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, szakvizsgát igazoló
okirat(ok) másolatai.
• Az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben megszerzett legalább
ötéves szakmai gyakorlat igazolása.
• Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása.
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. §-
ában foglalt képzési kötelezettségnek (államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó,
legalább 120 órás képzés) eleget tesz vagy tett.

• 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a
Munkatörvénykönyve 44/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem
állnak fent valamint, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll a pályázó.
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Munkatörvénykönyve 211. §-ában szereplő
összeférhetetlenség fennáll-e.
• Nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról.
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályáztató nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja
a pályázat elbírálását, és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők
megismerhetik.

8. A pályázat benyújtása

Határidő: 2023-08-31
Mód: A pályázatokat a www.kerekegyhaza.hu honlapon való megjelenést (2023. június 28.) követően lehet benyújtani, Kerekegyháza Város Polgármesterének címezve, vagy személyesen (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) 1 példányban, zárt borítékban – feltüntetve: Intézményvezetői pályázat KH/498/2023. vagy a mark.kelemen@kerekegyhaza.hu címre megküldeni pdf formátumban.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje

Határideje: 2023-09-30
Módja: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról.
Pályázat elbírálási határideje: beadási határidőt követő első testületi ülés
A pályázat iránt érdeklődők számára felvilágosítás kérhető a 76/546-041-es telefonszámon.

10. A pályázat publikálásának időpontja

A pályázat publikálásának időpontja: 2023-06-30
Elérési helye: www.kerekegyhaza.hu

 

 

 

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: közművelődési szakember

  Munkalehetőség: közművelődési szakember 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Kópháza Község Önkormányzat A szervezet címe: 9495 Kópháza, Fő u. 15. A

Munkalehetőség: közművelődési szakember

  Munkalehetőség: közművelődési szakember 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Rákócziújfalu Községi Önkormányzat A szervezet címe: 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26 A