Vezetői pályázat: művelődési ház és könyvtár vezető

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

 

Vezetői pályázat: művelődési ház és könyvtár vezető

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Erdőtelek Község Önkormányzata
A szervezet címe: 3358 Erdőtelek, Fő út  u. 105.
A kapcsolattartó neve: Lőcseiné Nagy Mária
A kapcsolattartó telefonszáma: +36 36 596 100
A kapcsolattartó e-mail címe: erdotelek@agria.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: művelődési ház és könyvtár vezető
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. alapján. Feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, munkáltatói jogkörök gyakorlása. Az alapítok okiratban foglaltak végrehajtása, az intézményi költségvetés betartása, a fenntartói döntések végrehajtása. Egyszemélyi felelős vezetőként felel az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért. Helyi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása, önszerveződő közösségek, klubok munkájának koordinálása.

3. A kinevezés ideje
A munkaviszony időtartama: Határozott idejű magasabb vezetői megbízás.
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2023-11-01
Meddig: 2028-10-31
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?:

4. A munkavégzés helye
A munkavégzés helye: Erdőtelki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 3358 Erdőtelek, Tenki utca 47.

5. Illetmény
Illetmény: A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: Pályázati feltételek:
 Főiskola, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X. 30.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdés szerint megfelelés a rendelet 1. melléklet 5. vagy 9. pontjában meghatározott követelményeknek,
 Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 B kategóriás jogosítvány,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, cselekvőképesség, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés,
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet szerint csatolandó: • A pályázó szakmai önéletrajza. • Az intézményre vonatkozó szakmai vezetési program, amely jó, ha tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is. • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, szakvizsgát igazoló okirat(ok) másolatai. • Az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben megszerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat igazolása. • Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása. • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. §- ában foglalt képzési kötelezettségnek (államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés) eleget tesz vagy tett.
Egyéb jogszabályok szerint csatolandó: • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a Munkatörvénykönyve 44/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fent valamint, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll a pályázó. • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Munkatörvénykönyve 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e. • Nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról. • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályáztató nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását, és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik

8. A pályázat benyújtása
Határidő: 2023-09-11
Mód:  Postai úton, a pályázatnak a Erdőtelek község Önkormányzata címére történő megküldésével (3358 Erdőtelek, Fő utca 105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: Erd/646//2/2023 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház és Könyvtár Igazgató.
 Személyesen: Lőcseiné Nagy Mária, Heves megye, 3358 Erdőtelek, Fő utca 105. .

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
Határideje: 2023-10-31
Módja: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg és a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt. Az intézményvezetői munkaszerződés megkötésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2023-08-08
Elérési helye: kozmuvallas.hu,

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: közművelődési szakember

  Munkalehetőség: közművelődési szakember 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Kópháza Község Önkormányzat A szervezet címe: 9495 Kópháza, Fő u. 15. A

Munkalehetőség: közművelődési szakember

  Munkalehetőség: közművelődési szakember 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Rákócziújfalu Községi Önkormányzat A szervezet címe: 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26 A