Vezetői pályázat: Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezető

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

1. A pályázatot kiíró adatai

A szervezet neve: Lőrinci Város Önkormányzata
A szervezet címe: 3021 Lőrinci Szabadság tér 26.
A kapcsolattartó neve: dr. Pető Ernő
A kapcsolattartó telefonszáma: 06 37 388-155
A kapcsolattartó e-mail címe: ph@lorinci.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok

A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezető
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: A Lőrinci Könyvtár és Művelődési Ház munkájának irányítása szervezése, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A rendeletben felvállalt közművelődési alapfeladatok biztosítása, szervezése . A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolítása.

3. A kinevezés ideje

A munkaviszony időtartama: Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, előreláthatólag 2023.12.01-től 2028.11.30. napjáig (az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető), Mt. szerinti vezetői jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jogviszonya határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapul
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2023-12-01
Meddig: 2028-11-30
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?: Nem

4. A munkavégzés helye

A munkavégzés helye: Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Heves megye, 3021 Lőrinci, Szabadság tér 4.

5. Illetmény

Illetmény: A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

6. Feltételek, előnyök

A pályázat feltételei: – a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 4. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv ismeret, továbbá a végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, vagy
– a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, valamint a végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, továbbá kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
– a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában az igazgatói munkakör betöltésének kezdeti időpontját követő 2 éven belül a képzés elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás vagy a 4. § (2) bekezdése szerint a képzés elvégzésének kötelezettsége alóli mentesség igazolása.
– Cselekvőképes magyar állampolgár,
– Büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai

A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: – fényképes szakmai önéletrajz (fizetési igény megjelölésével bruttó összegben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
– az EMMI rendelet 4. §-ában meghatározott képzési kötelezettség teljesítésének igazolása vagy nyilatkozat a képzés munkaszerződés kezdő időpontjától számított két éven belül vállalására vagy a 4. § (2) bekezdése szerint a képzés elvégzésének kötelezettsége alóli mentesség igazolása,
– idegen nyelv ismeretének igazolása,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
– szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
-nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
– nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,
– nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

8. A pályázat benyújtása

Határidő: 2023-10-09
Mód: Postai úton: a pályázatnak a Lőrinci Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy „Könyvtár és Művelődési Ház vezetői pályázat”

Személyesen: Lőrinci Város Önkormányzata (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) Víg Zoltán polgármester

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje

Határideje: 2023-11-30
Módja: A pályázók szakbizottság előtti meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

10. A pályázat publikálásának időpontja

A pályázat publikálásának időpontja: 2023-09-01
Elérési helye: Lőrinci város honlapja www.lorinci.hu

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: közművelődési szakember

  Munkalehetőség: közművelődési szakember 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Kópháza Község Önkormányzat A szervezet címe: 9495 Kópháza, Fő u. 15. A

Munkalehetőség: közművelődési szakember

  Munkalehetőség: közművelődési szakember 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: Rákócziújfalu Községi Önkormányzat A szervezet címe: 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26 A