Vezetői pályázat: művelődési ház és könyvtár vezető

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

 

Vezetői pályázat: művelődési ház és könyvtár vezető

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Erdőtelki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
A szervezet címe: 3358 Erdőtelek, Tenki u. 47.
A kapcsolattartó neve: Lőcseiné Nagy Mária
A kapcsolattartó telefonszáma: +36 36 596 100
A kapcsolattartó e-mail címe: jegyzo@erdotelek.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: művelődési ház és könyvtár vezető
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. alapján. Feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, munkáltatói jogkörök gyakorlása.Az alapítok okiratban foglaltak végrehajtása, az intézményi költségvetés betartása, a fenntartói döntések végrehajtása. Egyszemélyi felelős vezetőként felel az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért. Helyi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása, önszerveződő közösségek, klubok munkájának koordinálása.

3. A kinevezés ideje
A munkaviszony időtartama: határozott idejű,
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2024-08-01
Meddig: 2029-07-31
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?:

4. A munkevégzés helye
A munkavégzés helye: Heves megye, 3358 Erdőtelek, Tenki utca 47.

5. Illetmény
Illetmény: A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: A pályázat feltételei: – a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 5.. vagy 9.
pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
– a végzettségnek megfelelő legalább 5 éves szakmai gyakorlat, avagy a 9. pontjában
meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú
felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, valamint a végzettségnek,
szakképzettségnek, szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai
gyakorlat,
– a 4. § (1) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó
legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában az igazgatói munkakör betöltése kezdeti
időpontját követő 2 éven belül a képzés elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás.
– Cselekvőképes magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a
munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.
– Büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt.
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: -szakmai önéletrajz (fizetési igény megjelölésével bruttó összegben),
-az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési program,
-iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
-az EMMI rendelet 4. §-ában meghatározott képzési kötelezettség teljesítésének igazolása
vagy nyilatkozat a képzés munkaszerződés kezdő időpontjától számított két éven belül
vállalására,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,
továbbá, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
-szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
-nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
-nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata
tartalmának megismeréséhez,
– nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében
személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,
– Nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségteljesítésének
vállalásáról,
-amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli
nyilatkoza

8. A pályázat benyújtása
Határidő: 2024-06-10
Mód: Postai úton Erdőtelek község Önkormányzatának címezve 3358 Erdőtelek, Fő u. 105.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
Határideje: 2024-07-31
Módja: A pályázókat az EMMI rendelet 6. §-ában foglaltak szerinti Bizottság
hallgatja meg. A pályázatokat Erdőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Bizottság írásbeli véleménye ismeretében bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2024-05-09
Elérési helye: www.erdotelek.hu, www.kozmuvallas.hu

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda

  Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: HARMÓNIA Alapfokú Művészeti Iskola, Általános Iskola és Gimnázium Könyvtár A szervezet címe: