Vezetői pályázat: Latinovits Zoltán művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum igazgatói munkakör

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

 

Vezetői pályázat: Latinovits Zoltán művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum igazgatói munkakör

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Balatonszemes Község Önkormányzata
A szervezet címe: 8636 Balatonszemes Bajcsy-Zs. u 23.
A kapcsolattartó neve: Németh Kornél Antalné
A kapcsolattartó telefonszáma: 0684560902
A kapcsolattartó e-mail címe: onkormanyzat@balatonszemes.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Latinovits Zoltán művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum igazgatói munkakör
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az igazgató feladata a Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum (a továbbiakban: Intézmény) irányítása, hatékony, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, képviselete, az alapító okiratában foglalt feladatok ellátása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. A település közművelődési tevékenységének, programok, a helyi ünnepségek lebonyolításának, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A település kulturális kommunikációjának irányítása.

3. A kinevezés ideje
A munkaviszony időtartama: A munkaviszony határozott időre: 5 évre: napjától –napjáig szól, az újonnan létesített munkaviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.
Az igazgató vezető állású munkavállaló
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2024-07-01
Meddig: 2029-06-30
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?: Igen

4. A munkevégzés helye
A munkavégzés helye: Somogy Vármegye, 8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1.

5. Illetmény
Illetmény: A munkabér a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a felek megegyezése alapján történik. A munkáltató évente történő meghatározással cafetéria juttatást biztosít

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 5., 8. vagy 9. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
– a végzettségnek megfelelő legalább 5 éves szakmai gyakorlat, avagy a 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, valamint a végzettségnek, szakképzettségnek, szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– a 4. § (1) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában az igazgatói munkakör betöltése kezdeti időpontját követő 2 éven belül a képzés elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás.
– Cselekvőképes magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.
– Büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
Előnyök a pályázat elbírálása során: közművelődési szakképzettség

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: -szakmai önéletrajz (fizetési igény megjelölésével bruttó összegben),
-az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési program,
-iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
-az EMMI rendelet 4. §-ában meghatározott képzési kötelezettség teljesítésének igazolása vagy nyilatkozat a képzés munkaszerződés kezdő időpontjától számított két éven belül vállalására,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
-szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
-nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
-nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata
tartalmának megismeréséhez,
– nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,
– Nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségteljesítésének vállalásáról,
-amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

8. A pályázat benyújtása
Határidő: 2024-06-15
Mód: -1 példányban papír alapon, zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: Latinovits Zoltán MHKM igazgató.

-Postai úton Balatonszemes Község Önkormányzata címére megküldve (8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.) VAGY személyesen: Balatonszemes Közös Önkormányzati Hivatal (8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.).

-Kérjük a pályázati dokumentációt elektronikus formában is rendelkezésre bocsátani külön adathordozón vagy az onkormanyzat@balatonszemes.hu email címre megküldve.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
Határideje: 2024-06-27
Módja: A pályázókat az EMMI rendelet 6. §-ában foglaltak szerinti tagokból álló Bizottság hallgatja meg. A pályázatokat Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bizottság írásbeli véleménye ismeretében bírálja el. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak, az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2024-05-11
Elérési helye: Balatonszemes Község hivatalos honlapja: – www.balatonszemes.hu,
továbbá: – www.kozmuvallas.hu, www.szemesimuvhaz.hu

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda

  Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: HARMÓNIA Alapfokú Művészeti Iskola, Általános Iskola és Gimnázium Könyvtár A szervezet címe: