Vezetői pályázat: Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgató

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

 

Vezetői pályázat: Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgató

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Gárdony Város Önkormányzat
A szervezet címe: 2483 Gárdony Szabadság út 20-22.
A kapcsolattartó neve: Szatzker Viktória humánpolitikai referens
A kapcsolattartó telefonszáma: 06307185860
A kapcsolattartó e-mail címe: imreviktoria@gardony.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgató
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények, városi ünnepségek szervezése, olvasószolgálati és könyvtárosi feladatok) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény működésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, színvonaláért és szabályosságáért.

3. A kinevezés ideje
A munkaviszony időtartama: határozott időre, 2024. szeptember 01-jétől 2029. augusztus 31-éig szól.
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2024-09-01
Meddig: 2029-08-31
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?: Igen

4. A munkavégzés helye
A munkavégzés helye: 2483 Gárdony Gárdonyi Géza utca 1.

5. Illetmény
Illetmény: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben meghatározottak az irányadók
Előnyök a pályázat elbírálása során: ha a pályázó mindkét képesítési feltételnek (könyvtár, közművelődés) megfelel, legalább 3 év vezetői tapasztalat, helyismeret, valamint a város kulturális életében való aktív részvétel.

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: – részletes szakmai önéletrajz,
– vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés,
– végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata,
– az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy – pályázatával kapcsolatban- testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását,
– nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

8. A pályázat benyújtása
Határidő: 2024-07-01
Mód: A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen kell benyújtani a hozzá tartozó azonosító szám: GRD/7299/2024 feltüntetésével, Tóth István polgármester részére, az alábbi címre: Gárdonyi Polgármesteri Hivatal Gárdony Szabadság út 20-22.
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ intézményvezetői pályázat”

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
Határideje: 2024-08-01
Módja: Gárdony Város Önkormányzata Polgármestere által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Az eljárást követően a megbízásról Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.
Gárdony Város Önkormányzat kizárja a pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, illetve aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2024-05-31
Elérési helye: www.gardony.hu, www.kozmuvallas.hu

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda

  Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: HARMÓNIA Alapfokú Művészeti Iskola, Általános Iskola és Gimnázium Könyvtár A szervezet címe: