Vezetői pályázat: INTÉZMÉNYVEZETŐ

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

1. A pályázatot kiíró adatai

A szervezet neve: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A szervezet címe: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A
A kapcsolattartó neve: Verosztáné Csorba Mónika
A kapcsolattartó telefonszáma: 06/70/459-3271
A kapcsolattartó e-mail címe: verosztane@kerekegyhaza.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok

A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: INTÉZMÉNYVEZETŐ
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: A Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

3. A kinevezés ideje

A munkaviszony időtartama: Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, 2024.10.01-től 2029.09.30. napjáig.
A foglalkoztatás jogviszonya határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló Mt. szerinti vezetői jogviszony. 3 hónap próbaidő kikötésével, közművelődési szakember alapmunkakörben a 112/2020. (X.28.) sz. Kth-ban meghatá
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2024-10-01
Meddig: 2029-09-30
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?: Igen

4. A munkavégzés helye

A munkavégzés helye: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szent István tér 12.

5. Illetmény

Illetmény: A Munka törvénykönyve szerint, a munkakörre korábban vonatkozó Kjt rendelkezéseit alapul véve, kiegészítve A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések c. 112/2020. (X. 28.) sz. Kth-ban foglaltakkal.

6. Feltételek, előnyök

A pályázat feltételei: a) 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: R) 1. sz. mellékeltének 9. pontja szerinti felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
ÉS/VAGY
a) könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint
c) KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

ÉS
büntetlen előélet, magyar nyelv ismerete, vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
az R 4.§ (1) bekezdésében előírt képzettség, vagy határidőre történő elvégzésének vállalása.
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai

A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet szerint csatolandó:
• A pályázó szakmai önéletrajza és motivációs levél.
• Az intézményre vonatkozó szakmai vezetési program, amely jó, ha tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is.
• Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, szakvizsgát igazoló
okirat(ok) másolatai.
• Az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben megszerzett legalább
ötéves szakmai gyakorlat igazolása.
• Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása.
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. §-
ában foglalt képzési kötelezettségnek (államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó,
legalább 120 órás képzés) eleget tesz vagy tett.
Egyéb jogszabályok szerint csatolandó:
• 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a
Munkatörvénykönyve 44/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem
állnak fent valamint, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll a pályázó.
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Munkatörvénykönyve 211. §-ában szereplő
összeférhetetlenség fennáll-e.
• Nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról.
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályáztató nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja
a pályázat elbírálását, és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők
megismerhetik.

8. A pályázat benyújtása

Határidő: 2024-08-15
Mód: A pályázatokat benyújtani Kerekegyháza Város Polgármesterének címezve, vagy személyesen (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) 1 példányban, zárt borítékban lehet – feltüntetve: Intézményvezetői pályázat KH/130/2024. – vagy a mark.kelemen@kerekegyhaza.hu címre megküldeni pdf formátumban.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje

Határideje: 2024-09-30
Módja: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról.

10. A pályázat publikálásának időpontja

A pályázat publikálásának időpontja: 2024-06-05
Elérési helye: www.kerekegyhaza.hu

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda

  Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: HARMÓNIA Alapfokú Művészeti Iskola, Általános Iskola és Gimnázium Könyvtár A szervezet címe: