Vezetői pályázat: intézményvezető

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

 

Vezetői pályázat: intézményvezető

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A szervezet címe: Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár
A kapcsolattartó neve: Szarka Tamás polgármester
A kapcsolattartó telefonszáma: 46-613-000
A kapcsolattartó e-mail címe: info@felsozsolcaph.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: intézményvezető
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki felelős a jogszabályokban, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak betartásáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Feladatkörében a település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek, rendezvények lebonyolításának koordinálása.

3. A kinevezés ideje
A munkaviszony időtartama: A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár költségvetési szerv intézményvezetője a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállaló, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2024-10-01
Meddig: 2029-09-30
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?: Igen

4. A munkavégzés helye
A munkavégzés helye: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 2.

5. Illetmény
Illetmény: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) alapján, a felek közötti megegyezés szerint.

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: • elvárt végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;
• végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett;
• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a képzés elvégezése, és az azt igazoló okirat bemutatása a munkáltatói jogkör gyakorlójának;
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
• cselekvőképesség;
• az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
Előnyök a pályázat elbírálása során: • „B” kategóriás jogosítvány;
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: • részletes szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program;
• pályázati feltételekben meghatározottak igazolása, iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata;
• a feltételként előírt szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolás(ok) másolata;
• igazolás a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Amennyiben mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, az erről szóló igazolás bemutatása,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
• hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
• nyilatkozat a bérigényről; az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról;
• hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a pályázó megbízása esetén teljesíti; a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

8. A pályázat benyújtása
Határidő: 2024-07-21
Mód: Postai úton vagy személyesen a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldéssel (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat iktatószámát: 267-24/2024., valamint a munkakör megnevezését: Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgató.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
Határideje: 2024-09-19
Módja: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező, legalább háromtagú – bizottság hallgatja meg.
A megbízásról a bizottsági véleményezést követően Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2024-06-21
Elérési helye: • Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2024. június 21.
• Felsőzsolca város hivatalos honlapján, www.felsozsolca.hu – 2024. június 21.
• Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár hivatalos honlapján, http://www.zsolcakonyvtar.hu – 2024. június 21.

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda

  Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: HARMÓNIA Alapfokú Művészeti Iskola, Általános Iskola és Gimnázium Könyvtár A szervezet címe: