Vezetői pályázat: igazgató

Jelentkezzen az állásra!

Ossza meg ismerőseivel!

 

Vezetői pályázat: igazgató

1. A pályázatot kiíró adatai
A szervezet neve: Jászárokszállás Város Önkormányzata
A szervezet címe: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
A kapcsolattartó neve: Szerző Ildikó polgármester
A kapcsolattartó telefonszáma: 0657531050
A kapcsolattartó e-mail címe: aljegyzo@jaszarokszallas.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok
A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: igazgató
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: A munkaviszony időtartama: határozott idejű (2024. szeptember 15. – 2029. szeptember 14.) munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2024. szeptember 15. napjától 2029. szeptember 14. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Városi Könyvtár 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása; könyvtári és önkormányzati rendezvények lebonyolítása, szervezése; a Jászvidék című havilap kiadói feladatainak ellátása; az intézmény szakszerű és jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése.

Illetmény, juttatások: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel a munkabér a felek megegyezése alapján kerül megállapításra. A Munkáltató – az éves költségvetésében biztosított összegben – Cafetéria juttatást biztosít.

Pályázati feltételek:

– a 39/2020.

3. A kinevezés ideje
A munkaviszony időtartama: A munkaviszony időtartama: határozott idejű (2024. szeptember 15. – 2029. szeptember 14.) munkaviszony, újonnan létesített munkaviszony esetén 3 hónapos próbaidő kikötésével.
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2024-09-15
Meddig: 2029-09-14
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?:

4. A munkavégzés helye
A munkavégzés helye: Városi Könyvtár 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 1.

5. Illetmény
Illetmény: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel a munkabér a felek megegyezése alapján kerül megállapításra. A Munkáltató – az éves költségvetésében biztosított összegben – Cafetéria juttatást biztosít.

6. Feltételek, előnyök
A pályázat feltételei: – a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 4. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
– KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
– legalább öt év könyvtárosi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– cselekvőképesség.
Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai
A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: – három hónapnál nem régebbi, erkölcsi bizonyítványt arról, hogy: büntetlen előéletű, nem áll a büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok hiteles másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolatát,
– az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában az igazgatói munkakör betöltése kezdeti időpontját követő 2 éven belül a képzés elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás,
– géppel írt részletes, fényképes szakmai önéletrajzot eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával, bruttó bérigény megjelölésével,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
– nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e.

8. A pályázat benyújtása
Határidő: 2024-08-12
Mód: A pályázatokat Jászárokszállás Város Önkormányzata címére (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) személyesen vagy postai kézbesítés útján kell benyújtani, zárt borítékban, „Pályázat könyvtárigazgatói munkakörre” megjelöléssel.

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje
Határideje: 2024-09-05
Módja: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a könyvtár alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg. A pályázatokat a Képviselő-testület a bizottság írásbeli véleménye ismeretében bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

10. A pályázat publikálásának időpontja
A pályázat publikálásának időpontja: 2024-07-10
Elérési helye: www.jaszarokszallas.hu; az Önkormányzat hirdetőtáblája.

Küldje be jelentkezését a fent meghirdetett állásra!

kozmuvallas.hu

kozmuvallas.hu

Nem regisztrált még?

Legyen akár álláskereső vagy munkaadó, a regisztráció után egyszerűen böngészheti az elérhető állásajánlatokat, vagy munkaadóként az aktív álláskeresők profiljait!

További állásajánlatok

Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda

  Munkalehetőség: Informatikai rendszergazda 1. A munkalehetőséget kínáló szervezet adatai A szervezet neve: HARMÓNIA Alapfokú Művészeti Iskola, Általános Iskola és Gimnázium Könyvtár A szervezet címe: